شب عاشورا..

چیخما ای گون صبر ایله

 

دم غنیمت دیر هله...

 

(مکن ای صبح طلوع...)

 

یا امام حسین...ناراحت

/ 18 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
elmira

کاش قلبم درد تنهایی نداشت چهره ام هرگز پریشانی نداشت برگ های آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سرد عشق را بی اختیار پیمود و قربانی نداشت

ستارگان سیاره الهام

کربلا غدیر خواص بود و غدیر کربلای عوام............در کربلا با آنکه بیعت بر داشته شد وفا شد...در غدیر با آنکه بیعت گذاشته شد جفا شد[گل]

آسمان من

چه حرف بی ربطیست که مرد " گریه نمی کند " گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید " مرد باشی " تا بتوانی گریه کنی…

مهدیه

به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم ! این روزها اول ِ راه ، همه همراهند.... باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر" گشت ...

مهدیه

نــامــت را... خــاطـراتــت را... دوستت دارم هایت را... و لمس حـس ِ بــودنـت را... هـمـه ُهــمه را ، بــه دسـت سـرد بــاد سپـُـردم! یـــــــادم تـــو را فـــــــرامــــــــوش...

نداا

گـــآهـــی ، بـــرآی كــشــیـدن فـریـــــــــاد ... هــزآران پیــكــاســو هـم كـافـی نـیـســتــ !!!

آسمان من

وقتی چشمانم رامیبندم خواب مراباخودنمیبرد بلکه تورا میاورد ازمیان فرسنگها و فاصله ها

سما

دستهایت را قلاب کن تا اسمان راهی نمانده است خدا انجا منتظر من و تو است

آسمان من

ساقه شکستن قانون طوفان است تونسیم باش و نوازش کن